Omgaan met perfectionisme – Persoonlijke begeleiding

Bel ons: +32 11 94 61 60

Waarom zou jij een individuele coaching overwegen?

Perfectionisme is voor jou (deels) een sterke drive om wat je doet zo perfect mogelijk af te leveren. Je legt de lat hoog voor jezelf en anderen, je streeft topkwaliteit na en verlegt grenzen. Je werkt planmatig en georganiseerd, hebt oog voor detail en een groot engagement en verantwoordelijkheidsgevoel.

Enerzijds zal dit gedreven perfectionisme je dus vaak geholpen hebben in je leven. Het heeft je op heel wat vlakken gebracht waar je nu staat, wat je nu doet, zelfs wie je nu bent en hoe je in het leven staat. Het is een deel van je “zijn”, je “eigen – aard – ig – heid”. Het “boeit je” met heel je hart.

Soms slaat dit perfectionisme vanuit een energiegevende gedrevenheid om in iets anders. Wil jij liefst altijd zonder één enkele fout te maken topkwaliteit nastreven en voel je een knagend stemmetje van binnen dat het nooit goed genoeg is en het altijd beter kan? Blijf je steeds bezig en kan je moeilijk loslaten? Heb je moeite met delegeren omdat je van mening bent dat je het zelf beter kan dan de ander? Voel je je overal verantwoordelijk voor of probeer je steeds te voldoen aan de (vermeende) hoge verwachtingen van anderen?

Wanneer de inspanning die je hiervoor moet leveren niet meer opweegt tegen het resultaat, dan kan je zelf, de omgeving, het werk, … eronder gaan lijden. Of, wanneer je vaak in de weer bent om allerlei toekomstig onheil te voorkomen, dan herken je misschien volgende uitspraak “Piekeren neemt de zorgen van morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag”. En wanneer je vooral bezig bent met het invullen van de (vaak veronderstelde) verwachtingen van anderen, loop je het risico dat je de connectie met jezelf verliest.

Het slaat ons dan in de boeien en we komen vast te zitten aan het perfectionisme. De balans zit niet meer goed, maar we slagen er niet in om ze aan te passen als het nodig is. “Geboeid door perfectionisme” dus, zoals de titel weergeeft.

Heel wat mensen hebben wel wat van beide. De vraag is of de balans nog goed zit en hoe je ze kan aanpassen als dat nodig zou zijn. Als je er echter aan vast komt te zitten, het niet meer flexibel inzet, het te pas en te onpas de kop komt

opsteken en het een ingesleten gewoontepatroon gaat worden dat meer als een “dwang” gaat aanvoelen, dan is het zinvol om ermee aan de slag te gaan.

Is het de bedoeling om dit perfectionisme volledig uit het leven te bannen? Uit ervaring blijkt dat de meeste perfectionisten dit eigenlijk niet willen en de vraag is of het überhaupt wel mogelijk of nodig is. Je perfectionisme inzetten wanneer het nuttig is enerzijds, en het kunnen temperen wanneer het niet nodig is anderzijds zal aldus de uitdaging zijn. Kortom, “je komt er niet van los, maar je kan er wel mee verder.”

Wil jij dan ook graag in een persoonlijk, individueel traject je perfectionisme beter leren kennen, nieuwe inzichten en technieken verwerven om anders om te gaan met jouw perfectionisme? Wil je enerzijds dingen veranderen en tegelijkertijd toch ook dichtbij jezelf blijven?

Hoe ziet een coachingtraject eruit?

Je doorloopt een persoonlijk, individueel stapsgewijze traject en krijgt een antwoordt op 3 vragen

1) Wat is het?

Dé perfectionist bestaat niet. En, perfectionisme is niet per definitie negatief. We kijken zowel naar de nuttige als de nadelige kanten ervan. We onderscheiden 3 dimensies (prestatiegericht, controlegericht en sociaalgericht perfectionisme). We bekijken welke mechanismen ervoor zorgen dat perfectionisme als kwaliteit kan uitmonden in gewoontepatronen met potentiële negatieve gevolgen.

2) Hoe kom ik eraan?

We kijken naar oorzaken maar vooral naar datgene wat het hier en nu in jouw huidige leven gaande houdt.

3) Geraak ik er weer van af en hoe?

Weten is nog geen doen! En, neen, je geraakt (én hoeft) er niet vanaf maar je kan er wel mee verder. We gaan aan de slag met concrete inzichten, tips en technieken om zelf meer bewust te kunnen kiezen hoe en wanneer dit perfectionisme al dan niet in te zetten.

Het traject bestaat uit wetenschappelijk onderbouwde inzichten die zijn vertaald naar praktisch bruikbare en dagelijks toepasbare technieken.

Je wordt begeleid door Erna Claes, dr in de psychologie, gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie en cognitieve gedragswetenschappen. En zelf een perfectionist, die met de nodige dosis kritische, maar constructieve reflectie, opbouwende begeleiding en een vleugje humor jou zal begeleiden.

Praktische organisatie

 We starten met een korte telefonische kennismaking vooraf gevolgd door een schriftelijke intake. Verder krijg je voorafgaand aan het eerste gesprek een e-learning module van +/- 30 minuten om je alvast de eerste inzichten rond perfectionisme eigen te maken.

Voor dit eerste deel bedraagt de kostprijs 50€. Hierna kan u beslissen om verder deel te nemen aan het volledige traject.

Het traject bestaat uit een basistraject van 5 x 1,5u individuele begeleiding online.

Je ontvangt een werkboek van +/- 100 pagina’s met opdrachten voor persoonlijke reflectie en toepassing tijdens het traject. Dit werkboek is ook het naslagwerk en actieplan om na dit traject zelf verder met het thema aan de slag te blijven gaan. Verder krijg je verschillende tussentijdse opdrachten en audiofragmenten (aandachtoefeningen, ademhalingsoefening, relaxatie-oefening) van oefeningen die we tijdens de coaching doen zodat je deze ook tussen de coachingsessies en nadien zelf verder kan inoefenen.

Kostprijs van het basistraject als particulier = 695 euro (gesprekken en alle materiaal inbegrepen, alsook de kostprijs van deel 1)

Voor bedrijfscoaching, gelieve ons te contacteren voor een offerte.

 

Opvolging

Voor deelnemers die dit wensen bestaat na het traject de mogelijkheid om in 1 tot max. 5 individuele opvolgsessies van 1u verder te gaan toepassen en consolideren op langere termijn.

Kostprijs per opvolgsessie van 1u = 90 euro