Centrum voor perfectionisme

Mijn smaak is eenvoudig, ik ben altijd tevreden met het allerbeste (Oscar Wilde)

door Erna Claes, dr. in de psychologie

Binnen het Centrum voor Perfectionisme bieden wij jou handvaten om het omgaan met perfectionisme te verbeteren. Erna Claes, dr. in de psychologie begeleidt jou doorheen een traject dat gedeeltelijk persoonlijk en gedeeltelijk uit training bestaat. Ons centrum is in Hasselt gevestigd.

We ontvangen jou in een warme omgeving met prachtig uitzicht over Limburg, gezellige trainingsruimte met mogelijkheid tot buitenactiviteit tijdens de training en pauzes; gastvrije lunch en pauzes in onze bistro. 

Geboeid door Perfectionisme® is een trainingsprogramma uitgewerkt door Erna Claes. Het programma kan zowel in een infosessie, een volwaardige training of een persoonlijk coachingstraject worden aangeboden.

Geboeid door Perfectionisme ®
Infosessie

Inzichten in perfectionisme op een boeiende manier gebracht

Geboeid door Perfectionisme ® Cursus

Geboeid door Perfectionisme, DE cursus voor je eigen perfectionisme te begrijpen

Geboeid door Perfectionisme ® Coaching

Training en persoonlijke coaching voor perfectionisten.

Met ons programma willen we voornamelijk preventief werken.
We willen in eerste instantie mensen aanspreken die preventief willen werken aan hun levenskwaliteit door hun perfectionisme “slimmer” te leren inzetten. Verder willen we mensen weerbaar maken om veerkrachtig te zijn en te blijven in een sterk veranderde en snel veranderende wereld.

Daarnaast zal bij heel wat mensen dit perfectionisme reeds een (vaak onbewuste) bron van stress of problemen zijn zonder dat men zich realiseert dat hun perfectionisme hiertoe bijdraagt en een onderliggende rode draad is. Een preventief programma wil dan een kapstok bieden aan inzichten en handvaten om ernstigere problemen (vb. burnout) te voorkomen.

Tot slot, elk veranderingsproces verloopt in stappen. Ook nadat iemand een begeleidingstraject heeft afgerond of zelf al een hele weg heeft afgelegd om allerlei problemen het hoofd te bieden, terugvallen in oude gewoontepatronen hoort erbij. Daarom wil ons programma ook een bijdrage leveren aan terugvalpreventie.

HOE KAN IK JOU HELPEN?

In het ontwerp van onze trainingen combineren wij gedragswetenschappelijke achtergrond met praktijkgerichte ervaring. Het samenspel tussen denken, voelen, handelen enerzijds en de impact daarvan op de relatie met anderen anderzijds staan hierin centraal. 

 

Changes from within en dare to be zijn 2 van onze motto’s tijdens de training. Verandering van binnenuit, dat is de sleutel. Een training waarin je mild mag zijn naar jezelf, om te reflecteren, te begrijpen, te ervaren en ervaringen te delen, te durven experimenteren, biedt de basis om nadien zelf nieuwe stappen te leren en te durven zetten.

 

Tijdens de training sta jij, als deelnemer, centraal en wordt de inhoud interactief opgebouwd, zijn er momenten van zelfreflectie, van uitwisseling in groep en van toetsing en toepassing van de aangeboden inhoud aan de eigen persoonlijke ervaring van jezelf.